Google Analytics


GOOGLE  ANALYTICS

Får å finne ut hvilke markedsaktiviteter som gir best effekt, hvilke artikler som engasjerer mest og hva som applererer til de besøkende - trenger du gode verktøy for å måle mengden trafikk, varighet, kilde, kanal, besøksvarighet osv. 

Hva er fordelen med slike verktøy?
Gode verktøy hjelper deg å forstå hva som virker og ikke. Analyseverktøy som f.eks. Google Analytics lar deg måle hvordan besøkende samhandler med sidene dine og tilpasse innholdet for å øke engasjementet og salget.

Hva kan jeg måle med Analytics? 
  • Antall besøk i et gitt tidsrom
  • Gjennomsnittlig besøkstid
  • Hvilke sider som engasjerer
  • Hvor i landet trafikken kommer fra
  • Prosentvis nye/returnerende besøk
  • Trafikkilder (Facebook, Google, Gule Sider o.l.)
  • Hva folk har søkt på før de besøker nettsiden din
Merk:  Alle våre løsninger inkluderer oppsett av trafikkmåling og automatisk rapportering via epost.

Share by: